Všeobecné obchodné podmienky

  1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY S ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2020

  Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Garo & Co. s.r.o. so sídlom v Šamoríne, Dunajská 1065/12, PSČ 93101, IČO: 47934841, zapísanou na súde v Trnave pod spisovou značkou Vložka číslo: 35056/T, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.koku.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

  Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  2. OBJEDNANIE TOVARU

  Všetok nami ponúkaný tovar je 100% pravý a originál.
  Ponúkame Vám možnosť nonstop nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Objednávanie prebieha intuitívne a komfortne prostredníctvom nákupného košíka, písomne na našej adrese,  alebo cez e-mail. Predmetom zmluvy je výlučne tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy je potrebné formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Obrázky sú len ilustračné!

  3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY


  Objednávka je prijatá behom 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.


  4. SPÔSOB DOPRAVY

  • GLS kuriér

   Cena poštovného a balného spolu: 3,90 EUR

   • objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS
   • tovar bude doručený do 1 až 2 pracovných dní od expedovania zásielky
   • v okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla
   • kde sa Váš balíček nachádza, si môžete overiť v online systéme spoločnosti GLS tu - vpíšte číslo balíka a kliknite na HĽADAŤ

    Spoločnosť GLS Slovakia ponúka alternatívnu možnosť platby za dobierkový balík, prostredníctvom prenosných platobných terminálov, ktoré akceptujú aj bezkontaktné platobné karty

    Výhody :

   • Vyššia úspešnosť pri doručovaní balíka od 1. pokusu
   • Príjemca sa nemusí zaoberať množstvom potrebnej hotovosti
   • Príjemca nebude musieť dopredu pripraviť hotovosť, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť
   • Flexibilita a komfort zákazníka sa pri preberaní balíka zvýši
   • Všetky typy platobných kariet sú akceptované a bezkontaktná platba možná

  • Osobný odber

   ZDARMA
   Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v Šamoríne, Bratislavská 76.

  • Osobný odber Zásielkovňa

   Služba Zásielkovna.sk je spoplatnená sumou 2,80 EUR za zásielku. 

   Odberné miesta sú prevádzkované spoločnosťou Zásielkovňa, s. r. o. Nejde o predajne ani pobočky koku.sk. Tovar nemožno na mieste vyskúšať ani vyberať. Odberné miesta slúžia iba na prevzatie vopred objednaného tovaru.


  5. SPÔSOB PLATBY

  • Dobierka - platí sa pri doručení objednávky.
  • Platobné karty – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu Barion, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.
  • V hotovosti - pri osobnom odbere tovaru v Šamoríne a prostredníctvom služby Zásielkovna.sk


  6. EXPEDIČNÁ DOBA


  Expedičná doba je od 1 do 5 pracovných dní. V prípade, že nejaký objednaný tovar nebude skladom, budeme Vás ohľadne vašej objednávky čo najskôr kontaktovať.
  Expedičná doba znamená, že tovar opustí náš sklad v uvedenom termíne. Výsledná doba dodania je potom závislá na spôsobe dopravy (Zásielkovna, GLS,...).


  7. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA


  O vyexpedovaní balíka Vás informujeme emailom. Balík môžete čakať v priebehu dvoch (max. troch) pracovných dní. V prípade nedoručenia zásielky do štyroch pracovných dní, zákazník je povinný nás neodkladne kontaktovať mailom: info@koku.sk.

  Zákazník je povinný prevziať objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu vo výške 4 EUR.

  8. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA


  Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z prílohy e-mailu. Elektronickú faktúru je možné si aj vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@koku.sk

  9. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA


  Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.

  V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.


  Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:

  • ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,
  • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
  • ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
  • ak boli spôsobené prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou
  • ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu, či zmenou parametrov.
  • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,
  • ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, pripadne pôsobením elektrostatického výboja
  • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).
  • závady vzniknuté neštandardným používaním
  • nesprávnym použitím výrobku
  • nesprávnym skladovaním


  Postup pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

  2. tovar zašlite ako doporučený a poistený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

   Náklady na dopravu do našej firmy hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zákazníkovi naša firma.

  3.  do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

  4.  doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode /faktúra ktorú sme Vám zaslali emailom/.
   Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.


  ! Upozornenie:
  Vrátený tovar musí byť v pôvodnom, originálnom obale riadne zabalený s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý. Pokiaľ bol tovar rozbalený a používaný, z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

  Kupujúci doručí tovar na našu adresu na vlastné náklady. Tovar prosíme zasielať poistený a doporučene, nakoľko nedokážeme ovplyvniť jeho prípadnú stratu cestou k nám a ani zaň neručíme. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

  V prípade, ak bude spotrebiteľom vrátený tovar poškodený, zo znakmi používania, čiastočne alebo úplne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar, prípadne Vám môže byť vrátenie peňazí zamietnuté.
  ! Darčeky a iný, pribalený tovar, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možné reklamovať.

   10. STORNO OBJEDNÁVKY 

  Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky!

  V súlade s ustanovením zákon č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia.

  Spotrebiteľ je POVINNÝ zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar však musí byť neporušený, riadne zabalený v pôvodnom originálnom obale s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý. 

  Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. 

  V zmysle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa, cit.: „Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:
  i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty“,

  V zmysle § 10 ods. 3 zákona, cit.: „Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

  11. AK TOVAR NIE JE SKLADOM

  V prípade ak ste objednávku po vytvorení uhradili bankovým prevodom a tovar nemáme na sklade peniaze Vám budú odoslané späť na účet z ktorého sme platbu prijali do 10 prac.dní.

  12. VLASTNÍCTVO TOVARU

  Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti:
  Garo & Co., s.r.o.
  Dunajská 1065/12
  Šamorín 931 01, Slovakia
  IČO: 47934841
  DIČ: SK2024159324